Tóm tắt theo thứ tự

Giao hàng
Gà kem - bé nhỏ
Chọn kích thước:

bé nhỏ

1 x 75.000
Tổng phụ 75.000
Đang chuyển hàng 30.000
Tổng cộng 105.000

Thông tin liên lạc

Thanh toán & Vận chuyển

Thanh toán và giao hàng

Địa chỉ giao hàng

Thông tin thêm

Thông tin thanh toán

  • Thanh toán bằng tiền mặt khi giao hàng.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn đặt hàng, hỗ trợ trải nghiệm của bạn trên trang web này và cho các mục đích khác được mô tả trong phần của chúng tôi. chính sách riêng tư.

viVietnamese

Tìm địa điểm gần bạn

Khám phá một địa điểm gần bạn với các tùy chọn giao hàng hoặc nhận hàng hiện có sẵn.